KÖRA I KORTEGE


Läs och lär enligt nedanstående så undviker vi farliga trafiksituationer.
 


1. Det förutsätts att alla har full tank vid starten. Behöver någon tanka under resans gång skall Frontmannen informeras snarast.
2. Kör i en så tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster med första mc:n till vänster i filen. 
Släpp inte av utrymmet fram till nästa hoj, detta för att undvika kraftiga
gaspådrag och ojämn körning för att "hinna i fatt".
3. Kör med "ett öga i backspegeln" hela tiden. Håll uppsikt, lika mycket bakåt som framåt.
4. Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla tar automatiskt eget spår. Detta gäller främst smala 70-vägar där bredden kan vara
ca: 3-4 meter. När vägen åter blir bredare återgår gruppen till zig-zag formation. Notera hur hojen framför kör.
5. Alla måste bli på sin plats under körningen. Inga omkörningar inom gruppen.
6. Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste mån ligga i höger spår.
7. Vid ev. omkörning skall frontmannen köra med kraftigt gaspådrag och gruppens medlemmar skall följa med. SLÅ INTE AV GASPÅDRAGET FÖR TIDIGT, detta för att alla i gruppen skall kunna fullfölja omkörningen utan att någon av medlemmarna blir "hängande" i vänsterfil längre tid än absolut nödvändigt, dvs. inte får plats mellan sista hoj i kortegen och den bil som varit mål för omkörning.
8. Försvinner hojen bakom dig, slå av på tempot och stanna till om hojen inte dyker upp. Till slut stannar även frontmannen. OBS! stanna på ett sätt så att Du inte utgör någon fara för Dig siälv eller andra trafikanter. Stå kvar på din plats.
Frontmannen är den som åker tillbaks och kontrollerar. Frontmannen är också den som åter startar upp kortegen.
9 . Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande skall "glida förbi" och så till sist, låta kömannen förstå att man lämnar gruppen.
10. Vid tekniska problem är det kömannen som stannar med den som har problem. Resterande del av gruppen fortsätter med frontmannen och stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från kömannen.