Bli medlem

  • För att bli medlem hos oss vill vi att du åker med på våra touringar några gånger under säsongen, detta för att vi ska lära känna varandra. 
  • Medlemmar väljs in i klubben på ordinarie årsmöte eller löpande under året. Medlemsavgift skall erläggas vid inträde!. 
  • Medlemmen ska ha MC-intresse och ska verka enligt klubbens målsättning och anda. 
  • Klubbens styrelse förbehåller sig rätten att pröva varje ansökan.
  • Det åligger styrelsen att bedöma huruvida varje enskild medlem verkar i klubbens anda.
  • Styrelsen äger rätt att förvägra nytt eller förnyat medlemskap samt att upphäva medlemskap om så behövs.
  • För mer information om vad vi står för och hur klubben fungerar kan du läsa våra stadgar.
  • Medlemsavgiften som är 225:- för enskild medlem och 400:- för familj sätts in på Pg 509341-4.

Medlemsansökan